Scoala de Detectivi Particulari CONFIDENT te ajuta sa descoperi misterele activitatii Detectivului Particular ca Profesie!Profesie!| Stiinta!| Arta!

Aceste cursuri se adreseaza persoanelor-candidat la examenul de atestare in profesie, persoane care indeplinesc conditiile necesare si obligatorii, impuse de art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular.

Acte pentru inscriere

Acte pentru inscriere (în copie xerox, certificate pentru conformitate cu originalul):
1) cartea de identitate şi certificatul de naştere (certificat de căsătorie, dacă este cazul schimbării numelui);
2) actul de studii (învăţământ superior cu diplomă de licenţă).

Taxa de scolarizare

Taxa de scolarizare = 1.100 lei

Taxa de scolarizare poate fi platita integral la incepera cursurilor sau esalonat in 2 rate a cate 550 lei.

Durata cursului

1 luna (pregatire teoretica si practica)
Program de desfasurare: de luni pana vineri, intre orele 16.00 – 20.00 (partea teoretica);
– partea practica – se desfasoara intr-un program flexibil, convenit de comun acord de catre ambele parti.

SCOALA “CONFIDENT”, infiintata in anul 2006, este reautorizata cu AUTORIZATIA SERIA B NR. 0012030,prin Decizia nr. 3452 din 16.05.2019, eliberata de Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor din Municipiul Bucuresti.

Dupa parcurgerea examenului de absolvire, participantilor declarati reusiti li se elibereaza CERTIFICATE DE ABSOLVIRE, cu recunoastere nationala, imprimate-tip, avand elemente de securizare, tiparite pe hartie speciala si poarta antetul Ministerului Muncii si al Ministerului Educatiei si au regimul actelor de studii.

Cartile tiparite aferente ocupatiei de detectiv particular sunt mai cuprinzatoare decat tematica de instruire, ceea ce va permite celor interesati sa aprofundeze mai mult decat se poate acoperi in timpul limitat al sesiunilor conduse de formatori / instructori.

Scoala de Detectivi Particulari Confident

Cursuri de specializare pentru profesia de Detectiv Paricular

Alte Cursuri organizate de SDDP Confident

1. Curs Manager de Securitate

CURS DE SPECIALIZARE
pentru ocupatia “MANAGER DE SECURITATE”
– Cod COR 121306 (fost 123906) –

S.D.D.P. “CONFIDENT”, este autorizata prin Decizia nr. 13141 din 25.10.2012, eliberata de Autoritatea Nationala pentru Calificari (CNFPA), sub autoritatea Ministerului Muncii si a
Ministerului Educatiei, sa organizeze programul de SPECIALIZARE pentru ocupatia MANAGER DE SECURITATE, cod N.C./COR 121306.
•Durata cursului: 4 saptamani = 80 de ore din care: 59 ore pregatire teoretica si 21 de ore pregatire practica. Programul se desfasoara zilnic cate 4 ore (luni-vineri) cu incepere de la orele 16,00, in sala de curs de la sediul societatii: Centrul Incubator de Afaceri CIAf, Sos. Oltenitei, Nr. 225A, Sector 4, Bucuresti.
•Grup tinta: sefii structurilor de securitate, manageri cu atributii pe linia securitatii, salariati implicati in structurile de securitate ale agentilor economici.

Adresabilitate curs:
• Cursul se adreseaza atat societatilor specializate de pază si protectie, cat si intreprinderilor / companiilor care doresc crearea unor structuri care să le confere securitate afacerii, personalului si documentelor ce le gestioneaza.
• Angajarea in cadrul marilor companii economice private, conform pregatirii profesionale, in structurile de asigurare a securitatii, sigurantei si protectiei, responsabil pentru atributiile structurii / functionarului de securitate prevazute in H.G. Nr. 781 / 2002.

•In atentia societatilor de paza si protectie!
Potrivit H.G. nr. 301 / 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor – art.25, alin.2, lit.d.: ”In vederea obtinerii/reinnoirii licentei de functionare pentru a desfasura activitati de paza si protectie, reprezentantul legal al societatii trebuie sa depuna la inspectoratul de politie judetean competent sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, urmatoarele documente: ……………………………..;
d) copie a certificatului de competente pentru ocupatia “manager de securitate” sau a diplomei de licenta – profilul stiinte juridice, a conducatorului societatii.
In intelesul prezentelor Norme metodologice, prin conducator al unei societati specializate de paza si protectie se intelege administratorul societatii comerciale, presedintele consiliului de administratie sau directorul general ori executiv cu atributii in coordonarea operativa a personalului de paza”.coperta suport curs manager de securitate

In Nota de fundamentare a H.G. nr. 301 / 2012, se mentioneaza ca prin acest act normativ, printre altele, se instituie ”conditiile necesare obtinerii/reinnoirii licentei de functionare de catre societatile specializate pentru a desfasura activitati de paza si protectie. Raportat la atributiile ce revin conducatorilor societatilor specializate in ceea ce priveste folosirea personalului in actiuni legitime fara incalcarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, ….., conducerea actiunilor personalului de paza ………., reprezentarea intereselor legale ale societatii specializate in relatiile contractuale, este necesar ca acestia sa detina certificat de competente pentru ocupatia „manager de securitate” sau sa fie licentiati in stiinte juridice.

Nivelul de studii minim necesar: Studii superioare (facultate 3 ani + master sau facultate 4-5 cu licenta).

• Taxa de participare la curs: 1.200 lei / cursant

2. Evaluator de Risc la Securitatea Fizica

CURS DE SPECIALIZARE
pentru ocupatia “EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA
– Cod COR 242115 –

I. Durata cursului:120 de ore din care: 59 ore pregatire teoretica si 61 de ore pregatire practica. Programul se desfasoara in sala de curs de la sediul societatii: Centrul Incubator de Afaceri CIAf, Sos. Oltenitei, Nr. 225A, Sector 4, Bucuresti.
Pregatirea teoretica/Suportul de curs respecta structura programei de pregatire impusa de catre standardul ocupational
Pregatirea practica se va desfasura sub coordonarea unui formator, va consta in aplicarea cunostintelor asimilate la studiul unui obiectiv, stabilit la inceputul perioadei de practica, si se va finaliza prin elaborarea „Raportului de evaluare si tratare a riscului” pentru obiectivul respectiv.

II. Adresabilitate curs:Ocupatia Evaluator de risc la securitatea fizica (ERSF) este practicata in cadrul definit de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, H.G. nr. 301/2012 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 333/2003 si Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii 333/2003.coperta suport curs Evaluator de risc

III. Grupul tinta: Evaluatorii de risc la securitatea fizica isi pot exercita ocupatia/desfasura activitatea ca angajati ai unor entitati juridice (in cadrul unor institutii publice sau private) sau chiar independent ca persoane fizice autorizate, avand ca obiect de activitate evidentierea si evaluarea riscurilor determinate de factorii de amenintare si vulnerabilitatile care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati, analiza situatiei obiectivelor din punctul de vedere al asigurarii securitatii fizice, si propunerea de masuri concrete de tratare a acestuia in vederea incadrarii riscurilor in limite permise.

ATENŢIE !
Persoanele abilitate prin interviul sustinut la I.G.P.R., in calitate de evaluator de risc la securitate fizica, si înscrise in R.N.E.R.S.F., pot desfasura activitati in domeniu numai pana la data de 31.12.2014. Dupa aceasta data, in registru se mentin/inscriu numai persoanele care au dobandit competente pentru ocupatia “evaluator de risc la securitatea fizica” prin absolvirea unui program de formare profesionala (curs) organizat pe baza standardului ocupational de un furnizor autorizat de Autoritatea Nationala de Calificari.

IV. Nivelul de studii minim necesar:
1. Invatamant superior cu diploma de licenta;
2. Certificat de absolvire a unui curs de formare profesionala sau de competenta profesionala cu recunoastere nationala, pentru cel putin una din ocupatiile specifice domeniului securitatii obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor: 121305 – Sef obiectiv servicii de securitate, 121306 – Manager de securitate, 215119 – Proiectant sisteme de securitate, 215222 – Inginer sisteme de securitate, 242113 – Consultant de securitate, 352130 – Tehnician sisteme de detectie, supraveghere video, control acces, 541405 – Sef formatie de paza si ordine, 541410 – Inspector de securitate, sau au documente eliberate de institutii din sistemul de aparare nationala care sa ateste ca au absolvit cursuri specifice securitatii obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor desfasurate in unitatile proprii de invatamant.

V. Condiţii de acces la programul de educaţie şi formare profesională:
Pentru ca o persoana sa urmeze cursul de evaluator de risc la securitatea fizica trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele cerinte speciale:
-sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic;
-sa nu fie inscrisa cu antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
-sa aiba experienta practica de minim 3 ani, dobandita dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 333/2003, in domeniul organizarii, planificarii, pregatirii, executarii sau exercitarii controlului masurilor de paza si protectie in formele prevazute de legea pazei;
Dovada experientei se face cu adeverinte in original, eliberate de angajatori sau I.T.M., care atesta perioadele de activitate si functia detinuta in cadrul societatilor specializate in domeniul pazei si/sau a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, a institutiilor care desfasoara activitati de ordine publica si siguranta nationala sau in structurile de securitate proprii unitatilor economice.
-sa detina competente si sa posede cunostinte in toate domeniile pentru ocupatiile specifice domeniului securitatii obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor, in domeniul securitatii mecano-fizice, sistemelor de securitate la efractie, monitorizarea sistemelor de alarmare, serviciilor de paza si managementul de securitate.
Pentru cunostintele pentru care nu poate face dovada existentei lor printr-un program de formare sau o certificare de competente cu recunoastere nationala se va sustine, la inceputul cursului, un test de evaluare, aplicat de furnizor prealabil inceperii cursului. Testul va fi structurat distinct, pe fiecare domeniu mentionat, iar in situatia detinerii unora dintre competente evaluarea se va realiza doar pentru celelalte domenii.

VI. Potrivit Standardului ocupational pentru educatie si formare profesionala competentele si deprinderile necesare a fi dobandite de evaluatorul de risc la securitatea fizica sunt urmatoarele:
-Aplicarea procedurilor de calitate in procesul de evaluare;
-Comunicarea in domeniul riscului;
-Documentarea in vederea realizarii evaluarii de risc la securitatea fizica a obiectivului;
-Stabilirea contextului de evaluare a riscurilor la securitatea fizica a obiectivului;
-Identificarea riscurilor la securitatea fizica a obiectivului;
-Analiza riscurilor la securitatea fizica a obiectivului;
-Estimarea riscurilor la securitatea fizica a obiectivului;
-Tratarea riscurilor la securitatea fizica a obiectivului;
-Monitorizarea si revizuirea riscurilor la securitatea fizica a obiectivului.
VII. Responsabilitatile/competentele evaluatorului de risc la securitatea fizica:
• documentarea privind categoria obiectivului de evaluat si stabilirea surselor de date pentru caracterizarea sa din punctul de vedere al securitatii fizice;
• stabilirea contextului intern si extern in care se situeaza obiectivul, cu accent pe factorii perturbatori, care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitate;
• identificarea riscurilor la securitatea fizica, in raport de vulnerabilitatile existente in obiectiv;
• analiza riscurilor la securitatea fizica, pe baza aplicarii unor metode de evaluare adecvate, accentuind pe evaluarea scenariilor plauzibile;
• estimarea (in raport cu criteriile de acceptabilitate) valorilor de risc si alegerea strategiei de risc corelata cu valoarea calculata a riscului;
• recomandarea masurilor de tratare a riscului in vederea incadrarii nivelului de risc in limitele acceptabile, prin mijloace tehnice, de paza si interventie si procedurale;
• redactarea Raportului de evaluare si tratare a riscului, relativ la securitatea fizica a obiectivului;
• asigurarea monitorizarii si revizuirii valorii de risc initial determinate, prin urmarirea in timp a efectelor masurilor propuse, in conformitate cu cerintele de calitate specifice activitatii prestate.

VIII. Actele necesare pentru inscriere la curs (in copie xerox):
1) curriculum-vitae;
2) cartea de identitate si certificatul de nastere (certificat de casatorie, daca este cazul schimbarii numelui);
3) actul de studii (invatamant superior cu diploma de licenta);
4) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, care sa ateste ”Clinic sanatos/sanatoasa si nu figureaza in evidente cu probleme psihice” sau fisa de aptitudini eliberata de medicina muncii;
5) certificat de cazier judiciar (fara antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie);
6) dovada experientei practice de minim 3 ani (adeverinte in original) conform standardului ocupational sau pct. V.3. de pe site-ul nostru;
7) documentele care dovedesc existenta competentelor si cunostintelor in toate domeniile necesare accesului la programul de educatie si formare profesionala potrivit standardului ocupational sau pct. V. 4. de pe site-ul nostru.

IX. Cerinte legale obligatorii ale domeniului !
1. Legea nr. 333/2003
Art. 2. (1) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora.

2. H.G. nr. 301/201
Art. 2. (1) Unitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea 333/2003, trebuie sa adopte masuri de securitate în formele prevazute de Lege, completate cu masuri procedurale.​

(3) Adoptarea masurilor de securitate prevazute la alin. (1) se realizeaza in conformitate cu analiza de risc efectuata de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experti abilitati, care detin competente profesionale dobandite pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica.

3. Instructiunile nr. 9/2013
Art. 1. (2) Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege, transpuse in planul de paza si proiectul sistemului de alarmare.

Art. 4 (1) Analiza de risc la securitatea fizica, se materializeaza prin masurile necesare si aplicabile pentru incadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile (sub pragul critic de 60%).
(4) Analiza de risc se efectueaza inaintea instituirii masurilor de securitate si se revizuieste in una dintre urmatoarele situatii:
a) cel putin o data la 3 ani;
b) in cel mult 60 de zilede la producerea unui incident de securitate;
c) în cel mult 30 de zilede la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de activitate al unitatii.

Art. 8. (1) Analizele de risc se efectueaza de experti inscrisi în R.N.E.R.S.F. (Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica).
(2) Expertul in evaluare trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman sau detine cetatenia unuia din statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European;
b) detine competente profesionale atestate pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica;
c) nu are antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie.

• Taxa de participare la curs: 1.600 lei / cursant

Detalii suplimentare se pot obtine si la telefoanele: 021.332.05.04; 0722.399.302; 0751.399.302.
www.cursurisecuritate.ro/

3. Tehnician Sisteme de Securitate

CURS DE SPECIALIZARE
pentru ocupatia “TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECŢIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES”
Cod COR 352130 (codul COR vechi 313210)

Nivelul de instruire: minim studii licealeAutorizatie Tehnician Sisteme de Securitate

Continutul programei de pregatire este in stransa corelatie cu cerintele Standardului ocupational si Programei-cadru pentru ocupatia “Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces” avizata de Inspectoratul General al Politiei Romane – Directia de Ordine Publica sub nr. 1.307.109/S3/TL/27.03.2013 si aprobata de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, precum si cele metodologice de elaborare a unei programe de pregatire, in formarea profesionala a adultilor.

Grupul tinta: Persoanele cu experienta de lucru si practica in cadrul firmelor ce ofera servicii de instalare, intretinere, mentenanta si service a sistemelor de securitate.

Adresabilitate curs: Conducatorilor unitatilor / societatilor specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei (administratorul societatii comerciale, presedintele consiliului de administratie, directorul general ori executiv cu atributii in domeniul instalarii sau intretinerii sistemelor tehnice de securitate) – potrivit Art. 75 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor (H.G. nr. 301/2012).

Cerinte legale obligatorii !
1. Societatile licentiate in baza H.G. nr. 1010/2004, vor prezenta suplimentar, la prima reinnoire sau la solicitarea de preschimbare a licentei, in termen de 18 luni (cel tarziu 16.12.2013), documentele necesare conformarii cerintelor H.G. nr. 301/2012, respectiv:

– certificatul de competente, pentru conducatorul care va coordona activitatea tehnica, pentru specializarea: „inginer sisteme de securitate” ori „tehnician sisteme de securitate” – cand se solicita licenta pentru activitatile de instalare, modificare sau intretinere;

2. Art. 76 / H.G. 301/2012
”(1) In vederea obtinerii licentei de functionare pentru a desfasura activitati de instalare, modificare sau intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei si/sau servicii privind sistemele de securizare, reprezentantul legal al societatii depune la inspectoratul de politie judetean competent sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, …, urmatoarele documente:
……………………………………………………………………………
b) copie certificata de pe certificatul de competente pentru ocupatia “inginer sisteme de securitate” ori “tehnician sisteme de securitate”.”
• Certificatul de competente, se prezintă numai pentru conducatorul care va coordona activitatea tehnica, pentru specializarea: „inginer sisteme de securitate” ori „tehnician sisteme de securitate” – cand se solicita licenta pentru activitatile de instalare, modificare sau intretinere.

3. Art. 74 / H.G. 301/2012
Societatile specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei sunt societati comerciale care au inscris ca obiect de activitate unul sau mai multe dintre urmatoarele coduri CAEN:
• codul 4321 – lucrari de instalatii electrice, pentru activitatea de instalare, modificare sau intretinere a sistemelor fara monitorizare;
• codul 8020 – activitati de servicii privind sistemele de securizare, pentru activitatea de instalare, modificare sau intretinere a sistemelor monitorizate;

4. Durata cursului: 120 de ore (1 luna), din care:coperta tehnician sisteme de securitate
– pregatire teoretica: 40 de ore;
– pregatire practica: 80 de ore (activitati practice in cadrul societatilor de profil licentiate).

5. Taxa de participare la curs: 700 lei/cursant

6. Actele necesare pentru inscriere la curs (doar in copie xerox):
– Cartea de identitate;
– Diploma de studii (minim studii liceale);
– Certificatul de nastere (daca prenumele parintilor nu sunt mentionate pe Cartea de identitate);
– Certificatul de casatorie (daca este cazul schimbarii numelui);
– Certificat medical din care sa rezulte ca persoana este “clinic sanatoasa si apta d.p.d.v. psihic”;
– Certificat de cazier judiciar (sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie).

4. Dispecer Centru de Alarma

CURS DE SPECIALIZARE
pentru ocupatia “DISPECER CENTRU DE ALARMA”
Cod COR 541408 (codul COR vechi 516910)

Tipul programului de formare: Specializare pentru ocupatia “Dispecer centru de alarmă”Autorizatie Dispecer centru de alarma

Continutul programei de pregatire este in stransa corelatie cu cerintele standardului ocupational “Dispecer centru de alarma”, Programa-cadru pentru ocupatia “Dispecer centru de alarma” avizata de Inspectoratul General al Politiei Romane – Directia de Ordine Publica sub nr. 344.429/S3/TL/23.11.2012 si aprobata de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, precum si cele metodologice de elaborare a unei programe de pregatire, in formarea profesionala a adultilor.

Adresabilitate curs: angajatii dispeceri centru de alarma pentru asigurarea serviciului permanent al Dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei (potrivit H.G. nr. 301/2012).

Ocupatia Dispecer centru de alarma este practicata in cadrul societatilor specializate de paza si protectie/companiilor de securitate.

Cerinte obligatorii, potrivit H.G. nr. 301/2012 !

Pentru avizarea Regulamentului de organizare si functionare a Dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, solicitantul trebuie sa depuna la I.J.P/DGPMB competent teritorial, documentatia prin care sa faca dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 93 alin. (1) din anexa H.G. nr. 301/2012, respectiv sa faca dovada ca are angajati si avizati dispeceri centru de alarma pentru asigurarea serviciului permanent al dispeceratului.

Durata cursului: 72 de ore, din care:
– pregatire teoretica: 32 de ore;
– pregatire practica (activitati practice in dispecerat): 40 de ore.

Taxa de participare la curs: 600 lei/cursant (negociabil la grupuri de persoane din aceeasi companie)

Conditii de acces:

Suport curs dispecer centru de alarma

– persoane cu cetatenia romana sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
– minim studii medii;
– certificat medical din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa si apta din punct de vedere psihic;
– sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie.

Actele necesare pentru inscriere la curs (doar in copie xerox):

– Cartea de identitate;
– Diploma de studii (minim studii medii);
– Certificatul de nastere (daca prenumele parintilor nu sunt mentionate pe Cartea de identitate);
– Certificatul de casatorie (daca este cazul schimbarii numelui);
– Adeverinta medicala de la medicul de familie, din care sa rezulte ca persoana este “clinic sanatoasa si nu figureaza in evidente cu probleme psihice”;
– Certificat de cazier judiciar.

Obiectivele cursului: dobandirea cunostintelor, deprinderilor si abilitatilor necesare pentru a asigura indeplinirea urmatoarelor sarcini:
a) sa aplice normele de sanatate si securitate in munca;
b) sa aplice normele de protectie a mediului;
c) sa mentina relatii de munca eficace;
d) sa verifice starea de functionare a echipamentelor de monitorizare;
e) sa identifice situatiile in care sunt necesare interventiile la obiectivul monitorizat;
f) sa coordoneze actiunile echipajelor mobile;
g) sa intocmeasca raportul sinteza pentru tura incheiata.

Absolventul cursului de specializare trebuie sa aiba abilitatile de comunicare folosind terminologia de specialitate, sa identifice sarcinile de efectuat si sa planifice activitatile curente pentru incadrarea in cerintele postului.

5. Sef Obiectiv Servicii de Securitate

CURS DE SPECIALIZARE
pentru ocupatia “SEF OBIECTIV SERVICII DE SECURITATE”
Cod COR 121305

Titlul Calificarii: Sef obiectiv servicii de securitateAutorizatie Sef Obiectiv

Grupul tinta: Persoanele cu experienta de lucru si practica in domeniul securitatii private.

Informatii generale de interes privind practicarea ocupatiei: Calificarea este practicata in cadrul societatilor specializate de paza si protectie/furnizorilor de servicii de paza/securitate.

Motivatie: Calificarea de Sef obiectiv servicii de securitate este foarte solicitata pe piata muncii securitatii private si postul acesta se gaseste in organigramele multor societati/companii de securitate.

Descriere: Calificarea profesionala recunoscuta la nivel national Sef obiectiv servicii de securitate este proiectata pentru cei care practica activitatea in domeniul securitatii private. Aceasta este adecvata atat pentru Sefii de obiectiv servicii de securitate care activeaza deja in aceasta ocupatie, cat si pentru acele persoane care isi dezvolta abilitati in acest sens.
Pentru a-si indeplini rolul in mod eficace, Sefii de obiectiv servicii de securitate au nevoie de abilitati organizatorice, de gestionare a resurselor, control si monitorizare a securitatii obiectivului, trebuie sa fie capabili sa puna la punct si sa mentina relatii de lucru eficace si de calitate cu ceilalti.

Conditii de acces: Persoana care doreste sa obtina calificarea de Sef obiectiv servicii de securitate trebuie sa aiba in prealabil calificarea de baza – agent de paza/securitate obiective, bunuri si valori, si sa fie atestat/recunoscut de politie/autoritatea de reglementare, sa detina certificat de calificare pentru ocupatia Sef tura servicii de securitate, obtinut printr-un curs de perfectionare, sau sa faca dovada ca provine din sistemul national de aparare in calitate de cadru activ sau militar angajat cu contract.
Competentele dobandite pe alte cai decat cele formale pot fi evaluate pe baza standardului ocupational. Pentru a fi admisa la curs, persoana candidat trebuie sa fie avizat de politie/autoritatea de reglementare. In plus, trebuie sa aiba experienta de minim un an in activitatea de paza sau in structurile sistemului national de aparare.

De asemenea trebuie sa mai indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

coperta sef obiectiv

– varsta de cel putin 21 ani;
– liceul cu bacalaureat;
– cel putin 3 ani vechime in activitati de executie in sectorul securitatii private;
– raport optim intre inaltime si greutate;
– apt medical si psihologic.

Cerinte legislative specifice ocupatiei:

– certificat de absolvire curs Sef obiectiv servicii de securitate;
– certificat de evaluare competente profesionale;
– atestat.

Rute de progres: Calificarea profesionala Sef obiectiv servicii de securitate ofera candidatilor oportunitati de progres in cadrul propriei ocupatii, de exemplu Sef departament de securitate, Inspector de securitate, Evaluator de risc de securitate, Consultant de securitate.

Durata cursului: 80 de ore, din care:

– pregatire teoretica: 60 de ore;
– pregatire practica: 20 de ore (activitati practice in cadrul societatilor specializate de paza si protectie).

Taxa de participare la curs: 700 lei / cursant

Actele necesare pentru inscriere la curs (doar in copie xerox):
– Cartea de identitate;
– Diploma de studii (minim studii medii);
– Certificatul de nastere (daca prenumele parintilor nu sunt mentionate pe Cartea de identitate);
– Certificatul de casatorie (daca este cazul schimbarii numelui);
– adeverinta medicala de la medicul de familie, din care sa rezulte ca persoana este “clinic sanatoasa si nu figureaza in evidente cu probleme psihice”;
– certificat de cazier judiciar.

6. Responsabil cu Protectia Datelor Personale

CURS DE SPECIALIZARE
pentru ocupatia “RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”
(Ofiter pentru securitatea datelor cu caracter personal – DPO)
– Cod COR 242231 –

I. Nivelul de instruire: studii superioare cu diploma de licenta
Continutul programei de pregatire este in stransa corelatie cu cerintele Standardului ocupational pentru educatie si formare profesionala, aprobat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, conform Deciziei nr. 74 din 19.03.2018, precum si cele metodologice de elaborare a unei programe de pregatire, in formarea profesionala a adultilor.

II. Grupul tinta: Persoanele cu experiente profesionale relevante si practica in domeniul prelucrarii / protectiei datelor cu caracter personal, din institutiile publice sau mediul privat, respectiv, persoanele cu experienta de lucru si practica in cadrul structurilor specializate de paza si protectie, a celor de securitate electronica, sau in cadrul institutiilor care desfasoara activitati de ordine publica si siguranta nationala, precum si tuturor celor interesati sa dobandeasca cunostinte si abilitati pentru indeplinirea acestor responsabilitati / atributii si dezvoltarea acestui nou bussines privat.

III. Adresabilitate curs: Regulamentul 679/2016 al UE (GDPR) – impune tuturor procesatorilor si operatorilor sa demonstreze conformitatea, iar desemnarea/numirea unui Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (DPO – Data Protection Officer) este apreciata ca o prima forma de responsabilizare.
Cursul asigura achizitia de cunostinte pentru intelegerea spiritului GDPR si identificarea pasilor pentru conformare la cerintele acestuia si mai mult decat atat cresterea nivelului de constientizare de a face ceva concret in acest sens.
Comentariu-spirit GDPR: o companie de securitate privata efectueaza supravegherea unui numar de centre comerciale private si spatii publice. Supravegherea este activitatea de baza a companiei, care, la randul sau, este indisolubil legata de prelucrarea datelor cu caracter personal. Prin urmare, aceasta societate trebuie sa desemneze un DPO.

IV. Durata cursului: 180 de ore (2 luni), din care:
– 60 de ore pregatire teoretica;
– 120 de ore pregatire practica.

V. Taxa de participare la curs / cursant: 2.500 lei

VI. Actele necesare pentru inscriere la curs (copii xerox, certificate conform cu originalul):
1) cartea de identitate si certificatul de nastere (certificatul de casatorie, daca este cazul schimbarii numelui);
2) actul de studii (invatamant superior cu diploma de licenta).

VII. Unele cerinte legale obligatorii, impuse de Regulamentul UE 2016/679:
1. Art. 24 alin. (1) – operatorul pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza in conformitate cu Regulamentul UE.
2. Art. 37 alin. (5) – responsabilul cu protectia datelor este desemnat pe baza calitatilor profesionale si, in special, a cunostintelor de specialitate in dreptul si practicile din domeniul protectiei datelor, precum si pe baza capacitatii de a indeplini sarcinile prevazute la art. 39.

VIII. Intr-o organizatie, DPO-ul are urmatoarele atributii principale:
• de a informa si consilia operatorul, sau persoana imputernicita de operator, precum si angajatii care se ocupa cu prelucrarile de date;
• de a monitoriza respectarea Regulamentului UE, a altor dispozitii de drept ale Uniunii sau de drept intern referitoare la protectia datelor;
• de a consilia operatorul in ceea ce priveste realizarea unei analize de impact asupra protectiei datelor si de a monitoriza executarea acesteia;
• de a coopera cu Autoritatea de Supraveghere si de a reprezenta punctul de contact cu aceasta;
• de a tine seama in mod corespunzator de riscul asociat operatiunilor de prelucrare, la indeplinirea sarcinilor sale.

44Zile 12Ore 50Minute 24Secunde

Descarca formulare de inscriere