Cerinte legale si deontologice privind exercitarea profesiei de detectiv particular

DIN SUMAR:

Istoriografia detectivisticii romanesti
Cap. I: Noţiuni introductive
Cap. II: Cerinţe legale privind exercitarea profesiei de detectiv particular
Cap. III: Deontologia profesiei de detectiv particular
Cap. IV: Baza legislativa a detectivului particular
Cap. V: Reglementari referitoare la activitatea detectivilor in alte state
– 216 pagini –

PRET: 40 LEI

Suport Curs

Pret: 40 lei all testimonails